PUBLIEK GEHEIM

GEHEIM PUBLIEK

Storytelling

Zolang er mensen zijn, vertellen ze elkaar verhalen. En al die tijd doen ze dat min of meer op dezelfde manier. Een of meer personages maken (chrono)logische gebeurtenissen mee en moeten daar mee om zien te gaan. Ze gaan van A naar Z in het verhaal en moeten allerlei hindernissen en tegenwerkingen overwinnen.

Verhalen van over de hele wereld en uit alle tijden voldoen aan deze opbouw. Dat maakt ze makkelijker om te vertellen en ze zijn beter te volgen voor de luisteraars.

 

Als je er wat beter naar kijkt, zie je dat elk verhaal is opgebouwd uit 5 stappen. Als je die stappen toepast in je project of verhaal, laat het zich lezen als een spannend jongensboek.

We lichten eerst die 5 verhaalstappen toe en geven dan nog wat tips die je verhaal nog spannender en meeslepender kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1     Setting

In de setting of het verhaalbegin introduceer je de hoofdpersonen en schets je waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. Je kent het wel: Er was eens… De beginsituatie is meestal aardig in balans.

 

Stap 2     Motorisch moment

Maar dan gebeurt er iets wat het verhaal in beweging zet. Er ontstaat een probleem of een vraag en de hoofdpersoon moet in beweging komen.

 

Stap 3     Keerpunten

Als de hoofdpersoon in beweging is gekomen, zijn er steeds nieuwe wendingen. Er zijn tegenwerkingen van andere personages.
De hoofdpersoon moet keuzes maken die steeds belangrijker worden en de gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op.

 

Stap 4     Climax

Het verhaal werkt onvermijdelijk naar een dramatische climax toe. Dat is een hoogtepunt of een dieptepunt in het verhaal. Het probleem wordt opgelost, de vraag beantwoord.

 

Stap 5     Resolutie

Dan neemt de spanning af. De laatste verhaaleindjes worden aan elkaar geknoopt en het verhaal komt tot rust in een nieuwe setting.

 

Een verhaal volgt vrijwel altijd deze stappen.

 

 

 

 

contactpersonen

Ruurt van de Wel      Aangenaam Bergen op Zoom

Richard Stomp      Brede Aanpak Binnenstad Bergen op Zoom

Andries Boer      Vrijetijdseconomie Bergen op Zoom

Jesse van Tetterode      Markiezenhof Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom 14 0164

info@publiekgeheimgeheimpubliek.nl